ÖZGÜRLÜK LÜKS KADINA

Kadın... Kısıtladılar seni Sindirdiler Kapalı kapılar ardında kal. Fikrin olmasın Fikrin varsa bile dile gelmesin Zikrin olmasın istediler. Kadın... Kırdılar cesaretin Küçümsediler hayallerini İçinde kalsın hayallerin Dile gelmesin istediler Çünkü senin hayallerin Onların sığ dünyasına Fazlaydı, tersti. Kadın... Çok okuma,çok konuşma Çok düşünme, çok sorgulama Çok soru sorma istediler Yoksa nasıl hükmederlerdi Sana, fikirlerine,yaşamına Kadın... Hiç özgür olamadın sen Özgürlük sana lükstü Korkuttular seni,ürküttüler Erkeğe bir türlü denk görmediler Sen zaten zariftin,narindin Biliyordun da fiziksel olarak Eşit olamayacağını Ama insandın. Haklarım var dedin. Sosyal haklarda Eşitiz dedin. Susturdular, dövdüler Öldürdüler, gömdüler.

ÖZGÜRLÜK LÜKS KADINA