YAZARLIK DERSLERİ

 Yazarlık, Yazmak, Okumak

AHMET ERÖZENCİ- MÜFREDAT

1.    YAZARLIK / YAZMAK – NEDİR. NASILİ NEDEN

a.    Tanımlar (değişik türlerin açıklanması)
b.    Form (novella, uzun roman, kısa öykü, uzun öykü)

c.    Tür (Edebi roman vs popüler roman)
d.    Kitaplardan türlere göre kısa örnekler
e.    Başlangıç (Görme, gözlem, fikir geliştirme, okuma, yazma)
f.    Çalışma düzeni
g.    Yazma nedenleri


2.    KARAKTERLER
a.    Tanım(lar)ı
b.    İstekleri, korkuları, hayalleri vs
c.    İnsan karakterlerinin kompleksliği
i.    Kişinin çelişkileri
ii.    Kişinin tutarlı yönleri
d.    Karakterin değişim isteği
e.    Karakteri bulmak
f.    Yazılan karakteri yazarın tanıması
i.    Görünüm
ii.    Kökenleri
iii.    Tanımak için karaktere sorulması gerekenler
g.    Karakter tipleri (Arketipler)
h.    Anlatmak ve göstermek
i.    Hareketleri
ii.    Konuşma şekli
iii.    Görünümü
iv.    Düşüncekleri
i.    (h) maddesindekileri kullanım şekilleri
j.    Detaylandırma
k.    Karakterlerin isimlendirilmesi


3.    KURGU
a.    Gerçek yaşam vs kurgu
b.    Kurgunun merak uyandırılacak hale getirilmesi
i.    Protagonist
ii.    Antagonist
iii.    Aralarındaki çekişmeler
c.    Kurgunun yapısı


4.    ANLATIM
a.    Birinci tekil şahıs 
i.    Tekil açı
ii.    Çoğul açı
iii.    Periferik
iv.    Güvenilmeyen
b.    Üçüncü tekil şahıs
i.    Tekil açı
ii.    Çoğul açı
iii.    Omnisent
iv.    Nesnel
c.    İkinci tekil şahıs
d.    Mesafe
i.    Anlatımda duygusal mesafe
ii.    Ablatımda zamanın kullanımı (zamansal mesafe)
e.    Anlatımda (bakış açısında tutarlılığın sağlanması)
f.    Hangi anlatım tarzının kullanılacağına karar vermek


5.    RESİMLERLE BOYAMAK
a.    Beş duyunun karakterlere aktarımı
b.    Özgünlük
c.    Kelime seçimi
d.    Metaforların kullanımı
e.    Detaylandırma
f.    Tuzaklar
g.    İç dünyanın anlatımı


6.    DİYALOG
a.    Nedir?
b.    Gerçek diyalog nedir
c.    Diyalog yazımı
d.    Diyalogu yönetmek
e.    Diyalog ve karakter
f.    Kötü diyalog
g.    Vurgu / aksan


7.    MEKAN
a.    Ve zaman
b.    Ve karakterlerin / kurgunun mood’u
c.    Ve karakterler
d.    Ve detaylandırma
e.    Gerçekliği
f.    Ve zamanın temposu


8.    ESERİN SESİ (ANLATIM -II)
a.    Klasik anlatım
b.    Bilgilendirici anlatım
c.    Resmi ablatım
d.    Törensel anlatım
e.    Diğer anlatımlar
f.    Stil
g.    Kelimeler, cümleler, Paragrafların stili
h.    Tutarlılık
i.    Doğru sesi bulma


9.    KONU
a.    Tanımı
b.    Konuyu tanımanız
c.    Konuyu araştırma


10.    YENİDEN YAZMA (GÖZDEN GEÇİRME)
a.    Neden?
b.    Nasıl?
c.    Teknikleri

ATİLLA BİRKİYE-MÜFREDAT

Birinci hafta: Nâzım Hikmet, Saat 21-22 Şiirleri (daha önceden gönderilecek)

İkinci hafta: Garip Akımı, Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday

Üçüncü hafta: Denemeler okunacak (daha önceden söylenecek)

Dördüncü hafta: Sait Faik, "Hişt Hişt", Sivriada Geceleri"(birincisi), "Plajdaki Ayna"

Beşinci hafta: Sabahattin Ali, "Hanende Melek", "Gramofon Avrat", "Hasanboğuldu"

Altıncı hafta: Orhan Kemal, Oktay Akbal, Nezihe Meriç (birer hikaye)

Yedinci hafta: Denemeler okunacak (daha önce verilecek)

Sekizinci hafta: Adnan Özyalçıner, Tarık Dursun K., Erdal Öz (birer hikaye)

Dokuzuncu hafta: S. Soysal Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Onuncu hafta: Denemeler okunacak (Ağrıdağı Efsanesi)